ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Demonstration School


239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-4248, 0-5394-4245, 0-5394-1222

0-5322-1285

satitcmu@satitcmu.ac.th