ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University Demonstration School
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
0-5394-4248
0-5322-1285
satitcmu@satitcmu.ac.th