ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เข้าชม : 1080 คน
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

คลิก!!
  

นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผู้ปกครองนักเรียนมารับเอกสารมอบตัว ที่สำนักงานธุรการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2563 ในเวลาราชการ
2. ผู้ปกครองชำระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยปฏิบัติตามถาพที่แนบมานี้

ระบบยืนยันข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าไปที่ http://202.28.27.251/recruit/pro_register/index.php (เริ่มยืนยันข้อมูลและชำระค่าพัฒนาฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563  ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563) *ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูล

3. นำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มายื่นในวันมอบตัว วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563  เวลา 8.30-10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์และหอประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารหลักฐาน ประกอบไปด้วย
     3.1 เอกสารที่ใช้ในการตรวจหลักฐานการมอบตัว
      - เอกสารมอบตัว ท.สธ.๑ (ที่พิมพ์จากระบบออนไลน์)
      - สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน 
      - หลักฐานการชำระเงิน
     3.2 เอกสารอื่นๆ ตามใบขั้นตอนการมอบตัวที่ได้รับจากสำนักงานธุรการ

 

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. เอกสารประกอบการดำเนินการชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา (download)