แนวทางปฏิบัติการมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 608 คน
แนวทางปฏิบัติการมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563