ประกาศ...เลื่อนการจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 363 คน
ประกาศ...เลื่อนการจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19