ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มเติม รอบที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ธันวาคม 2563
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 6171 คน
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มเติม รอบที่ 2

ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม รอบที่ 2

คลิก!!
  

นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผู้ปกครองนักเรียนมารับเอกสารมอบตัว ที่สำนักงานธุรการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 -  วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ในเวลาราชการ
2. ผู้ปกครองชำระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยปฏิบัติตามถาพที่แนบมานี้

ระบบยืนยันข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าไปที่ http://202.28.27.251/recruit/pro_register/index.php (ระบบจะเปิดให้เริ่มยืนยันข้อมูลและชำระค่าพัฒนาฯ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 -  วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563) *ผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูล เพราะเมื่อท่านยื่นยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถกลับเข้ามาแก้ไขข้อมูลในระบบได้อีก

3. นำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มายื่นในวันมอบตัว วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563  เวลา 8.30-10.00 น. ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารหลักฐาน ประกอบไปด้วย
     3.1 เอกสารที่ใช้ในการตรวจหลักฐานการมอบตัว
      - เอกสารมอบตัว ท.สธ.๑ (ที่พิมพ์จากระบบออนไลน์)
      - สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน 
      - หลักฐานการชำระเงิน
     3.2 เอกสารอื่นๆ ตามใบขั้นตอนการมอบตัวที่ได้รับจากสำนักงานธุรการ 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 2
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 2 (download)