นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิก ระดับชาติ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 ธันวาคม 2563
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 246 คน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิก ระดับชาติ ประจำปี 2563

สรุปผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ  ประจำปี 2563
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 


1. นายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5- 10 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 19  เมื่อวันที่ 11- 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563

 


2. นายนภวิชญ์ นันทะน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5- 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 


3. นายสาริน ยองสุวรรณ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค ภาคเหนือ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16