นักเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น teenage ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ 

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 ธันวาคม 2563
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 176 คน
นักเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น teenage ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ 

นางสาวณัฐปภัสร์ พงษ์พิพัฒน์ ชั้นม.3/2

นายพงษกร  วงศ์วี  ชั้น ม.4/4

นางสาวปรายฝน เหล็กสมบูรณ์ ชั้น ม.4/5

นางสาวสิริรัตติกาล  สถิตเมธากุล  ชั้น ม.5/1

และนางสาวปริยากร ชื่นสุวรรณกุล  ชั้น ม.5/2

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น teenage

ทีม embrace teenage ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ และจะเป็นตัวแทนภาคเหนือไปชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันที่ 30-31 มกราคม 2564 เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะ