มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวังและการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ระลอกใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ธันวาคม 2563
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 299 คน
มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวังและการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ระลอกใหม่

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ทุกท่าน

      โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวังและการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ระลอกใหม่ของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มช. เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

                        


เอกสารดาวน์โหลด
1. มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวังและการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ระลอกใหม่ (download)