ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 (โครงการ วมว.)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 ธันวาคม 2563
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1149 คน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 (โครงการ วมว.)

สอบถามเพิ่มเติมโทร :

053-941913 (ห้องเจ้าหน้าที่โครงการ วมว.มช.)

053-941227 (ห้องพักอาจารย์โครงการ วมว.มช.)


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 (โครงการ วมว.) (download)
2. เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 3 (download)
3. เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2 (download)
4. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 (โครงการ วมว.) (download)