ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มกราคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 428 คน
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารแสดงรายละเอียด ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2558


เอกสารดาวน์โหลด
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ (download)