เอกสารงานทะเบียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มกราคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 756 คน
เอกสารงานทะเบียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลดของงานทะเบียน สำหรับนักเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
1. รับรองนักเรียนภาษาอังกฤษ (download)
2. รับรองการเป็นนักเรียนและผลการเรียนฉบับภาษาไทย (download)
3. ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (download)