ประกาศเลื่อนการสอบรอบสองสำหรับการคัดเลือกนักเรียน วมว.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มกราคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 675 คน
ประกาศเลื่อนการสอบรอบสองสำหรับการคัดเลือกนักเรียน วมว.

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เลื่อนการสอบรอบสองสำหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3" ประจำปีการศึกษา 2564


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (download)