ไฟล์สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ CMUD LMS (ระหว่างวันที่11 - 22 มกราคม 2564)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มกราคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 236 คน
ไฟล์สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ CMUD LMS (ระหว่างวันที่11 - 22 มกราคม 2564)

ไฟล์สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ CMUD LMS (ระหว่างวันที่11 - 22 มกราคม 2564) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2563


เอกสารดาวน์โหลด
1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ช่วงการเรียนระหว่างวันที่ (11 - 22 มกราคม 2564) (download)
2. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ช่วงการเรียนระหว่างวันที่ (11 - 22 มกราคม 2564) (download)
3. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ช่วงการเรียนระหว่างวันที่ (11 - 22 มกราคม 2564) (download)
4. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ช่วงการเรียนระหว่างวันที่ (11 - 22 มกราคม 2564) (download)
5. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ช่วงการเรียนระหว่างวันที่ (11 - 22 มกราคม 2564) (download)