โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนคณะครู เยี่ยมชมระบบการบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 75 คน
โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนคณะครู เยี่ยมชมระบบการบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตฯ

ในวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร วรรณการ พร้อมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนคณะครู ได้เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งระบบดูแลนักเรียน ตลอดจนรวมไปถึงระบบการจัดการฝ่ายงานต่าง ๆ  โดยมีอาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนคณะอาจารย์ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล