ไฟล์สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ CMUD LMS (ระหว่างวันที่11 - 29 มกราคม 2564)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 185 คน
ไฟล์สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ CMUD LMS (ระหว่างวันที่11 - 29 มกราคม 2564)

ไฟล์สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ CMUD LMS (ระหว่างวันที่11 - 29 มกราคม 2564) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2563

*(รวมของช่วงวันที่ 11 - 21 มกราคม 2564)


เอกสารดาวน์โหลด
1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (download)
2. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (download)
3. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (download)
4. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (download)
5. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (download)