กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 985 คน
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

♦ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

♦ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


เอกสารดาวน์โหลด
1. เนื้อหาสอบปลายภาค ม.1 (2-2563) (download)
2. เนื้อหาสอบปลายภาค ม.2 (2-2563) (download)
3. เนื้อหาสอบปลายภาค ม.3 (2-2563) (download)
4. ตารางสอบปลายภาค 2/2563 (ม.ต้น) (download)
5. ตารางสอบปลายภาค 2/2563 (ม.ปลาย) (download)