นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลเพชรรัตนชาติ 2021 บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ที่ทรงคุณค่าประจำปี 2021

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 364 คน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลเพชรรัตนชาติ 2021 บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ที่ทรงคุณค่าประจำปี 2021