ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ ๒ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1330 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ ๒ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3”

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจําปีการศึกษา 2564

คลิก

 

แผนผังสนามสอบคัดเลือกรอกสอง โครงการ วมว.-มช.   คลิก
 
ตารางการทดสอบการคัดเลือกรอกสอง โครงการ วมว.-มช.   คลิก
 
ลำดับขั้นตอนในการเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.-มช.  คลิก

เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบรอบที่ 2 โครงการ วมว.-มช. (download)
2. แผนที่สถานสอบคัดเลือกรอกสอง โครงการ วมว.-มช. (download)
3. ตารางการทดสอบการคัดเลือกรอกสอง โครงการ วมว.-มช. (download)
4. ลำดับขั้นตอนในการเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.-มช. (download)