ประกาศคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสืบแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 188 คน
ประกาศคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสืบแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ปีงบประมาณ 2564

mail ประกาศคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสืบแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และ ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) enlightened

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)
2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (download)