โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย - อาเซียน จัดโครงการ STSE Fund (Satit Social Enterprise Fund)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 225 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย - อาเซียน จัดโครงการ STSE Fund (Satit Social Enterprise Fund)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย - อาเซียน จัดโครงการ STSE Fund (Satit Social Enterprise Fund) หัวข้อ enlightened"คิดแก้ ขับเคลื่อนธุรกิจ สู่ความสำเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม" โดยนักเรียนเข้ารับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ไฟล์ภาพ

https://o365cmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tossapol_p_cmu_ac_th/Em62w_yW1lRAvfo-osgawUQBGXqC-gmmThwvmyRES_FiEg?e=Hs1wuK