กิจกรรมผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 219 คน
กิจกรรมผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนให้ทราบ เช่นงานระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียน การศึกษาและการทดสอบที่สำคัญ เป็นต้น รวมถึงการพบกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองห้อง ม.1/1 - ม.1/5 ที่จะได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างวันที่1 มีนาคม 2564 – วันที่9 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ หอประชุมจรูญ จันทร์เครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ไฟล์ภาพ

https://o365cmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tossapol_p_cmu_ac_th/EnroFvhOnqdMkTv5KtSP1OoBufxA2xU8hG-qEAZWHB7xyg?e=6aK1fe


เอกสารดาวน์โหลด
1. กำหนดการ (download)