งานการเงิน การคลังและพัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาระบบงานการเงินของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 88 คน
งานการเงิน การคลังและพัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาระบบงานการเงินของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานการเงิน การคลังและพัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยหัวหน้าการเงิน การคลังและพัสดุ และนักการเงินและบัญชี เข้าศึกษาระบบงานการเงินของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรวมถึงบุคลากรทางการเงินของคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูล เนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดทำระบบ SCB Business Net และบริการด้าน Payment สำหรับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ การโอนเงินเข้าบัญชีพนักงาน ในวันพฤัสบดี ที่18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่