ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2564 (ฉบับนักเรียน)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 583 คน
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2564 (ฉบับนักเรียน)

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2564 (ฉบับนักเรียน)

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 (download)
2. ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2564 (ฉบับนักเรียน) (download)