นางสาวสุทธิ์ชนัญญา อุดมพันธุ์ และ นางสาวศุจินธรา ไชยพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 รางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 132 คน
นางสาวสุทธิ์ชนัญญา อุดมพันธุ์ และ นางสาวศุจินธรา ไชยพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 รางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

ผลงานนักเรียน ด้านวิชาการ

นางสาวสุทธิ์ชนัญญา อุดมพันธุ์ และ นางสาวศุจินธรา ไชยพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
รางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563
 
รับพระราชทานประกาศเกียรติบัตร จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ รายการ ม.ปลาย สายเก่ง ทางช่องไทยรัฐ ทีวี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ วังสระประทุม