นางสาวปิยะธิดา  อุ้ยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ KIDS  TALK  CHALLENGE

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 121 คน
นางสาวปิยะธิดา  อุ้ยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ KIDS  TALK  CHALLENGE

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะธิดา  อุ้ยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ KIDS  TALK  CHALLENGE ในหัวข้อ "หัวใจของจิตอาสา" รุ่นอายุ 13-16 ปี โดย THE DREAMER ACADEMY 2021 ณ  เซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564