ตารางสอนและรายชื่่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1948 คน
ตารางสอนและรายชื่่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

เอกสารดาวน์โหลด
1. ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (download)
2. แผนผังอาคาร โรงเรียนสาธิต (download)
3. รายชื่อนักเรียน ม.1 (download)
4. รายชื่อนักเรียน ม.2 (download)
5. รายชื่อนักเรียน ม.3 (download)
6. รายชื่อนักเรียน ม.4 (download)
7. รายชื่อนักเรียน ม.5 (download)
8. รายชื่อนักเรียน FABLAB (download)
9. รายชื่อนักเรียน คอมพิวเตอร์ (download)
10. รายชื่อนักเรียน เทนนิส (download)
11. รายชื่อนักเรียน แบดมินตัน (download)
12. รายชื่อนักเรียน บาสเกตบอล (download)
13. รายชื่อนักเรียน ฟ้อนรำ (download)
14. รายชื่อนักเรียน ฟุตบอล (download)
15. รายชื่อนักเรียน โยคะ (download)
16. รายชื่อนักเรียน ลีลาศ (download)
17. รายชื่อนักเรียน ไวโอลิน (download)
18. รายชื่อนักเรียน ศิลปะ (download)
19. รายชื่อนักเรียน ว่ายน้ำ (download)