โครงการความร่วมมือในการดูแลรักษา และป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิต ในนักเรียนชั้มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 20 คน
โครงการความร่วมมือในการดูแลรักษา และป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิต ในนักเรียนชั้มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการความร่วมมือในการดูแลรักษา และป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิต ในนักเรียนชั้มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ศรีพัฒน์ วันที่18 กุมภาพันธ์ 2021 ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ

-เพื่อสรุปแนวทางการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

-เพื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

-เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

ไฟล์ภาพ : https://o365cmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tossapol_p_cmu_ac_th/EncLFXKwRBlOv1AXDP3ST2wBeYXu2m0sIg2njJETxKpeVg?e=0f1VxO