พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน “สมเด็จพระพุทธปัญญาธรรม” เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 96 คน
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน “สมเด็จพระพุทธปัญญาธรรม” เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป แด่สมเด็จพระพุทธปัญญาธรรม พระพุทธรูปประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร แขกผู้เกียรติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน ร่วมสรงน้ำสมเด็จพระพุทธปัญญาธรรม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าในชีวิต อีกทั้งยังช่วยสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ บริเวณลานหน้าหอพระพุทธปัญญาธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ไฟล์ภาพ : https://o365cmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tossapol_p_cmu_ac_th/Eufr8FwQmZtAsh5IOe9vreoBou41YDzzPj0ue-e6FDrhHw?e=R0weTv