ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 530 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) mail