ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 224 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 mail