ประกาศคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 321 คน
ประกาศคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต

ประกาศคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มรับสมัคร (download)
2. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) (download)