ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 536 คน
ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

 

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16042564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) (download)