ประกาศรายชื่อและรหัสประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 3121 คน
ประกาศรายชื่อและรหัสประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อและรหัสประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิก

และ ขอความร่วมมือผู้ปกครองเข้าสู่ระบบ LINE Official "SATIT CMU" ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เพื่อรับแจ้งข่าวสารต่างๆ จากทางโรงเรียน โดยมีขั้นตอนในการเข้าสู่ระบบดังต่อไปนี้

 

เข้าสู่ระบบ LINE Official SATIT CMU คลิก

หรือสแกน QR code บนแผนภาพอินโฟกราฟิกเพื่อเข้าสู่ระบบ


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อและรหัสประจำตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (download)