ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักเรียนโครงการ วมว.มช ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 607 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักเรียนโครงการ วมว.มช ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักเรียนโครงการ วมว.มช ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน นร.วมว.มช. (download)