ขอความร่วมมือนักเรียนกรอกแบบประเมินความเสี่ยงและบันทึกประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ในระหว่างวันที่ 15-21 เมษายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 172 คน
ขอความร่วมมือนักเรียนกรอกแบบประเมินความเสี่ยงและบันทึกประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ในระหว่างวันที่ 15-21 เมษายน 2564

ขอความร่วมมือนักเรียนกรอกแบบประเมินความเสี่ยงและบันทึกประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ในระหว่างวันที่ 15-21 เมษายน 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เข้าสู่ระบบเพื่อตอบแบบสอบถาม คลิก

ระยะเวลาในการกรอกระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2564