ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 460 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 (download)