เอกสารการชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ เอกสารขอความอนุเคราะห์ค่าบำรุงกิจกรรมสมาคมฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 491 คน
เอกสารการชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ เอกสารขอความอนุเคราะห์ค่าบำรุงกิจกรรมสมาคมฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารการชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ เอกสารขอความอนุเคราะห์ค่าบำรุงกิจกรรมสมาคมฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. เรื่องการชำระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. เรื่องการชำระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,5 ,6

3. เรื่องขอความอนุเคราะห์ค่าบำรุงกิจกรรมสมาคมฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4. เรื่องขอความอนุเคราะห์ค่าบำรุงกิจกรรมสมาคมฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,5 ,6


เอกสารดาวน์โหลด
1. จดหมาย การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.2/3/5/6 (download)
2. จดหมาย การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.4 (download)
3. จดหมาย ขอความอนุเคราะห์ค่าบำรุงกิจกรรมสมาคมฯ ม.2/3/5/6
แก้ไข (download)
4. จดหมาย ขอความอนุเคราะห์ค่าบำรุงกิจกรรมสมาคมฯ ม.4
แก้ไข (download)