ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : แนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 554 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : แนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : แนวปฎิบัติสำหรับการดูแลนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ขั้นตอนแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักเรียน รร.สาธิต มช.
ขั้นตอนแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักเรียน รร.สาธิต มช. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (download)