กำหนดการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 401 คน
กำหนดการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังแนบ