กิจกรรมรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มีนาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 70 คน
กิจกรรมรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 14) พร้อมทั้งทำสัญญามอบตัว ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08:00-15:00 น. ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

 

 

 

 

ไฟล์ภาพ : https://o365cmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tossapol_p_cmu_ac_th/EpIQHteYFtdBpm6VEaJ6NLABCdamj8WeuuaNZCNYe7V90Q?e=9TtYVv