ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 211 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (download)