กิจกรรมผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 102 คน
กิจกรรมผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่3 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 17.00 - 18.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (zoom meeting) เพื่อแจ้งการดำเนินงานของโรงเรียน แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงแนวทางการพัฒนานักเรียน กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ให้ผู้ปกครองทราบ