ประกาศ เรื่อง รูปแบบการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 392 คน
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์