กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ CMUD LMS ในการเรียนออนไลน์ และ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 พฤษภาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 329 คน
กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ CMUD LMS ในการเรียนออนไลน์ และ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ CMUD LMS ในการเรียนออนไลน์ และ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ในวันพฤหัสบดีที่13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.15 - 12.00 น. ด้วยระบบออนไลน์ (zoom meeting)