สรุปผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 พฤษภาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 346 คน
สรุปผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารดาวน์โหลด
1. สรุปผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2564 (download)