สรุปผลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 พฤษภาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 449 คน
สรุปผลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่ 1 และ 2)

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. สรุปผลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (download)