กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ด้วยระบบออนไลน์ (zoom meeting)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 105 คน
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ด้วยระบบออนไลน์ (zoom meeting)

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ด้วยระบบออนไลน์ (zoom meeting)