ลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 548 คน
ลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ลงทะเบียนระบบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามเวลาดังนี้

09.00-10.00น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ลงทะเบียน
10.00-11.00น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ลงทะเบียน
11.00-12.00น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ คลิก


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายวิชากิจกรรมอิสระ ม.ปลาย (download)
2. รายวิชาที่เปิดสอนระดับชั้น ม6 (download)
3. รายวิชาที่เปิดสอนระดับชั้น ม5 (download)
4. รายวิชาที่เปิดสอนระดับชั้น ม4 (download)
5. รายวิชาที่เปิดสอนระดับชั้น ม3 (download)
6. รายวิชาที่เปิดสอนระดับชั้น ม2 (download)
7. รายวิชาที่เปิดสอนระดับชั้น ม1 (download)
8. คำชี้แจงการลงทะเบียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (download)
9. คำชี้แจงการลงทะเบียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (download)