การสมัครขอรับทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 มิถุนายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 111 คน
การสมัครขอรับทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

การสมัครขอรับทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

** ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องแนะแนว เท่านั้น

 

*** ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดรับสมัคร จะไม่พิจารณาใบสมัครไม่ว่าการณีใดๆทั้งสิ้น


เอกสารดาวน์โหลด
1. ใบสัมครขอรับทุนการศึกษา (download)
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา (download)