แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มิถุนายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 153 คน
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสารจากผู้อำนวยการ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 โดย อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับผู้ปกครองทราบ โดยมีรายละเอียดตามวีดิทัศน์ ที่แนบมาพร้อมนี้

 

https://www.youtube.com/watch?v=FjSg5guhb64